ชนโค กีฬาพื้นเมืองของภาคใต้

                เมื่อพูดถึงกีฬาพื้นบ้านของภาคใต้ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อีกประเภท หนึ่งในนั้นก็คือ “กีฬาชนโค” ซึ่งถือเป็นกีฬาที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้เราจึงจะพาคุณไปทราบประวัติความเป็นมาของกีฬาชนิดนี้ รวมถึงยังได้นำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับลักษณะวัวชนที่ดี รวมถึงวิธีการเลี้ยงวัวชนสำหรับแข่งขันเพื่อการกีฬามาฝากกัน ประวัติความเป็นมาของกีฬาชนโค                 กีฬาชนโคหรือกีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของภาคใต้ ซึ่งที่มาของกีฬาประเภทนี้เกิดจากการที่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงชาวมุสลิมนิยมเลี้ยงโคไว้เพื่อการบริโภค อีกทั้งยังนิยมเลี้ยงไว้เพื่อการบันเทิงและการชนเพื่อการกีฬาอีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่ในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น กีฬาชนวัวยังพบว่าได้รับความนิยมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงยังพบการละเล่นและการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ในประเทศลาวเช่นกัน ลักษณะของวัวชนชั้นดีและการเลี้ยงวัวชน