จากของเล่นในวัยเด็ก มาเป็นการแข่งขันกีฬา “ ลูกข่าง ”

ในวัยเด็กทุกคนล้วนแล้วแต่มีของเล่นกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา รถบังคับ โมเดล หรือเครื่องวีดิโอเกม เป็นต้น แต่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ หรือ เด็กที่ครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยไม่มีเงินมากมายไปซื้อของเล่นแพง ๆ มาให้ลูกได้ เด็กเหล่านั้นก็จะมีของเล่นที่แตกต่างไปยกตัวอย่างเช่น ลูกแก้ว ลูกข่าง เป็นต้น ซึ่งความสนุกสนานนั้นไม่แพ้ไปกว่าของเล่นแพง ๆ เลย ลูกข่างเป็นหนึ่งในของเล่นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในชนบทของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว กีฬายอดนิยม

ชวนมาดู… 5 กีฬาประจำชาติในเขตประเทศกลุ่มอาเซียน

หลังจากที่บ้านเราได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ ก็เกิดกระแสและการตื่นตัวอย่างหนักในการกระตุ้นเศรษฐกิจและความร่วมมือกันระหว่างประเทศ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตที่ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็ยังคงความแตกต่างกัน ดังเช่นการละเล่นและกีฬาประจำชาติต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง