ตำนานนักมวยแชมป์โลกชาวไทย “ แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ”

ถ้าพูดถึงมวยสากลอาชีพที่แข่งขันกันในระดับโลกแน่นอนว่าย่อมนึกถึง WBC ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเป็นสภามวยโลกที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จัก และให้การยอมรับไปทั่วโลกมาอย่างช้านาน นักมวยสากลชาวไทยที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้นั้นก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่ดัง ๆ เป็นที่รู้จักเลยก็ เขาทราย กาแล็คซี่ , โผน กิ่งเพชร , พงษ์ศักดิ์เล็ก กระทิงแดงยิม เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าฝีไม้ลายมือในการชกมวยของคนไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอน และวันนี้เราจะมาพูดถึงชายที่ได้สมญานามว่า

เคมโป ศิลปะกีฬาการต่อสู้ที่ผสมผสานความเป็นเอกแห่งเอเชีย

สิ่งที่หล่อหลอมหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน และสามารถเปิดประตูของประเทศไปสู่นานาชาติให้เป็นที่รู้จักและยอมรับได้อย่างหนึ่งบนโลกใบนี้ คงหนีไม่พ้นศิลปะกีฬาการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานของกุญแจอันสำคัญที่ได้นำพาเรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ไปเล่าและกล่าวขานให้แผ่นดินบนโลกใบนี้ที่ไม่รู้จักให้ได้รับรู้เรื่องราว เหมือนกับศิลปะกีฬาการต่อสู้แบบ เคมโป ที่ได้เป็นกุญแจของทวีปเอเชีย นานมาแล้วพระธรรมไตรชิได้เดินทางออกจากประเทศอินเดีย ไปจาริกแสวงบุญยังประเทศจีน เพื่อแสดงธรรมแก่กษัตริย์ในรัชสมัยของราชวงศ์เหลียง การเดินทางที่แสนไกลทำให้ต้องพักจำพรรษาที่วัดเชาลินซู (Shaolin-szu) และได้ทำการเทศนาธรรมที่วัดนั้น พร้อมทั้งสอนวิธีการปฏิบัติธรรมโดยการใช้ร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรม ผ่านทางศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง และด้วยวินัยทางพระธรรมและการฝึกฝนของธรรมไตรชิที่ได้นำมาแสดงสอนนั้น มีความเข้มงวดมากเกินไป จึงทำให้ลูกศิษย์ได้ลาสิกขาออกไปเป็นจำนวนมาก

ตารุง เดราจัต กีฬาการต่อสู้พื้นเมืองแห่งดินแดนหมื่นเกาะอินโดนีเซีย

                ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีดินแดนทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์ – เลสเต และปาปัวนิวกิน ส่วนทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์ เรียงรายเป็นดินแดนหมู่เกาะนับหมื่น ท่ามกลางท้องทะเลที่โอบอุ้มรอบทิศทางงดงามราวกับพระจันทร์ที่ลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร ซึ่งหมู่เกาะที่เรียงรายท่ามกลางมหาสมุทรนี้ยั งเป็นดินแดนต้นกำเนิดของศิลปะกีฬาการต่อสู้ชนิดใหม่ที่ถูกหล่อหลอมมาจากอารยะธรรมของชวาตะวันตก ที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ

อาร์นิส เอสคริม่า ศิลปะกีฬาการต่อสู้ประจำชาติของดินแดนของ ไข่มุกแห่งบูรพา

                ไข่มุกแห่งบูรพา หรือที่ชาวเอเชียรู้จักกันดีในประเทศที่มีชื่อว่าฟิลิปปินส์ เป็นถิ่นกำเนิดศิลปะการต่อสู้การกีฬาอาร์นิส ที่ใช้กระบวนการต่อสู้ด้วยอาวุธเป็นหลัก ซึ่งได้ถูกนำไปสอนอย่างแพร่หลายในกองกำลังพิเศษต่าง ๆ รวมถึงหน่วยนาวีซีลในประเทศไทย และหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาอีกด้วย หลายเรื่องราวที่กล่าวถึงศิลปะการต่อสู้แบบอานิส เอสคริม่า ว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับอิทธิพลมาจากการต่อสู้ในประเทศจีน

ปันจักสีลัต ศิลปะกีฬาการร่ายรำต่อสู้พื้นเมืองที่มีอายุมากถึง 400 ปี

                ปันจักสีลัต เป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมลายูแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่สืบเชื้อสายมากันอย่างยาวนาน ก่อนที่จะกลายมาเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศบรูไน ซึ่งได้ถูกเรียกออกไปเป็นหลายชื่อตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในประเทศไทยกีฬาชนิดนี้ ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส

โววีนัม ศิลปะกีฬาการต่อสู้ของ “ไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออกไกล”

ที่ดินแดนอันห่างไกลออกไปทางทิศใต้ของจีน ที่ซึ่งมีผืนแผ่นดินเรียงรายเป็นรูปตัวเอส ติดอยู่กับคาบมหาสมุทรอินโดจีน เส้นทางการค้าที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของโลก รวบรวมไปด้วยความมั่งคั่งและรายล้อมไปด้วยความสวยงามราวกับไข่มุกในดินแดนแสนไกลจนได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออกไกล หรือที่รู้จักกันดีในประเทศที่มีชื่อว่า เวียดนาม ที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดกีฬาหรือศิลปะการต่อสู้แบบโววีนัม ศาสตร์การต่อสู้อันหลากหลายรูปแบบที่ถูกผสมผสานรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว โววีนัม (Vovinam) เป็นชื่อของกีฬาประจำชาติของประเทศเวียดนาม ที่เป็นรูปแบบลักษณะของศิลปะป้องกันตัว โดยที่ VO ที่อ่านว่าโวมีความหมายว่าการต่อสู้ ส่วน