ชวนมาดู… 5 กีฬาประจำชาติในเขตประเทศกลุ่มอาเซียน

หลังจากที่บ้านเราได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ ก็เกิดกระแสและการตื่นตัวอย่างหนักในการกระตุ้นเศรษฐกิจและความร่วมมือกันระหว่างประเทศ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตที่ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็ยังคงความแตกต่างกัน ดังเช่นการละเล่นและกีฬาประจำชาติต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วันนี้ เราจึงนำกีฬาประจำชาติของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนมาฝากเพื่อนๆ กัน จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ตามมาดูกันเลยดีกว่า

1. ประเทศไทย – มวยไทย

มวยไทย ถือเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวประจำชาติไทย และยังเป็นกีฬา ซึ่ง IFMA ได้ประกาศให้กีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาโอลืมปิก ศิลปะประเภทนี้มีมาตั้งแต่โบราณกาล บรรพบุรุษของชาติไทยได้ฝึกฝนอบรมสั่งสอนกุลบุตรไว้เพื่อป้องกันตัวและป้องกันชาติ กีฬามวยไทยจะอาศัยใช้อวัยวะบางส่วนเข้าช่วย เช่น หมัด เข่า เท้า ศอก และร่างกายต่างๆ นอกจากนี้มวยไทยยังแพร่กระจายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

2. ประเทศฟิลิปปินส์ – มวยสากล

กีฬามวยสากลแพร่หลายเข้าสู่เอเชียครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ผ่านทางสหรัฐอเมริกา เริ่มแพร่หลายเข้าสู่ทวีปเอเชียหลังจากยุคสงครามอเมริกา-สเปนผลของสงคราม สเปนต้องยกฟิลิปปินส์ให้สหรัฐอเมริกา มวยสากลแพร่จากสหรัฐเข้าสู่ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะที่มะนิลา มีนักมวยจากฟิลิปปินส์ไปชกที่สหรัฐมากโดยเฉพาะที่ฮาวาย และประเทศฟิลิปปินส์ยังมีนักกีฬามวยสากลที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงอีกมากมาย

3. ประเทศลาว – ลูกข่าง

กีฬาลูกข่างของประเทศลาวนั้นมีวิธีการเล่นเหมือนของประเทศไทย วิธีการเล่นโดยการผูกด้วยเชือก และขว้างลูกขว้างลงพื้นให้เกิดการหมุน โดยมีกติกาการเล่น (1) หากขว้างลูกข่างไม่หมุนหรือออกนอกวงถือว่าแพ้ (2) ผู้แพ้จะต้องนำลูกข่างของตนวางในวงกลมเพื่อให้คนอื่นใช้ลูกข่างที่พันเชือก ขว้างไปบนลูกข่างนั้นเป็นการลงโทษ

4. ประเทศเวียดนาม – โววีนัม

เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจากเวียดนาม โววีนัมเป็นศาสตร์ที่ฝึกฝนโดยทั้งที่มีและปราศจากอาวุธ โดยจัดอยู่ในรูปแบบมวยแข็งและมวยอ่อน ซึ่งรวมถึงการฝึกทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้กำลังและปฏิกิริยาสู้กับฝ่ายตรงข้าม โววีนัมสามารถใช้มือ, ศอก, เตะ เทคนิคการหลบหนีและใช้ไม้คาน เทคนิคการโจมตีและการป้องกันทั้งหมดต่างได้รับการฝึกฝน, ตลอดจนท่าร่ายรำและการปล้ำแบบดั้งเดิม มีเทคนิคการโจมตีที่หลากหลาย รวมถึงการชกและการเตะ ตลอดจนรูปแบบ, การปล้ำ, การใช้อาวุธอย่าง ดาบ, พลอง, ขวาน, พัดด้ามจิ๋ว และอื่นๆ

5. ประเทศพม่า – ชินลง

 ชินลง” หรือชินโลน” เป็นศิลปะแบบดั่งเดิมหรือกีฬาโบราณ ที่มีมานานกว่า1,500 ปี ของประเทศพม่า เป็นการผสมผสานกันระหว่างกีฬากับการเต้นรำ เล่นกันเป็นทีม ไม่มีคู่ต่อสู้ แต่ละท่าในการเล่นต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะเป็นลีลาที่ยากมาก แฝงด้วยทักษะ ความสมดุล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าเล่นเป็นทีมจะมีผู้เล่น คน โดยมีหนึ่งคนอยู่ตรง กลางคอยควบคุมเกม หากลูกตกพื้นจะเป็นลูกตาย ต้องเริ่มต้นเล่นกันใหม่ นิยมเล่นกันทั้งเพศชาย แหละ หญิง ในปัจจุบันมีการนำออกแสดงโชว์เป็นอาชีพหนึ่งอย่างแพร่หลาย ชินลง ก็เป็นตะกร้อวง แบบเดียวกับตะกร้อวงของไทย แต่มีตัวเอกเด่นเข้าเล่นโชว์ลีลากลางวง