กีฬาประจำชาติไทยที่คนทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จัก “มวยไทย” มรดกโลก

ในโลกปัจจุบันที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงและบางประเทศที่กำลังพัฒนา ทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มิจฉาชีพเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ศิลปะป้องกันตัวมีอิทธิพลต่อคนยุคนี้ ศิลปะป้องกันตัวในโลกนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปะป้องกันตัวของแต่ละชาติที่มีมาตั้งแต่ในอดีตหลายร้อยปีที่แล้ว และยังมีศิลปะป้องกันตัวที่เอาของดั้งเดิมมาประยุกต์และผสมผสานศิลปะป้องกันตัวแต่ละประเภททำให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและใช้ในการป้องกันตัวเฉพาะหน้า และอีกอย่างคนในยุคปัจจุบันเห็นความสำคัญของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยนำศิลปะป้องกันตัวชนิดต่าง ๆ มาเป็นการออกกำลังกายแบบใหม่และการออกกำลังกายแบบศิลปะป้องกันตัวช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีมาก

มวยไทยทำไมถึงเป็นมรดกโลกได้ทั้งที่เป็นแค่ศิลปะป้องกันตัวของประเทศเล็ก ๆ

มวยไทยศิลปะป้องกันตัวของชาติไทยที่ไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จัก สิบปีที่ผ่านมามวยไทยมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อย ๆ จากคนทั่วโลกที่นิยมชมชอบ เป็นสายการป้องกันตัวที่มีอาวุธคมและหนักหน่วงในการออกอาวุธแต่ละอย่างที่ใช้ร่างกายเป็นตัวกำหนด เริ่มจากหมัดที่มีการใช้เหมือนกับศิลปะการป้องกันตัวอื่น ต่ำลงมาคือศอกที่สามารถทำอันตรายกับคู่ต่อสู้ได้อย่างคมมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ศอกในการแก้ทางมวยกับศิลปะป้องกันตัวที่ใช้เข่าหรือหมัดโดยเป็นการประชิดตัวเวลาที่โดนทำร้ายระยะประชิดหรือป้องกันตัวในระยะใกล้ ต่อมาเป็นเข่าที่สามารถทำอันตรายต่อคู่ต่อสู้ในระยะใกล้เช่นกัน ความหลากหลายของเข่ามีทั้งเข่าที่คาง เข่าที่อก เข่าที่ท้องและสีข้าง และตีเข่าหน้าขาทำให้ขาอ่อนแรง ส่วนอาวุธสุดท้ายคือเท่าที่สามารถทำอันตรายตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่เตะหัวก้านคอ เตะแขนทำให้อ่อนกำลัง เตะสีข้างสามารถทำให้จุกได้ เตะขาตัดล่างบางทีโดนจนกล้ามเนื้ออักเสบหรือบางคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือไม่มีความรู้ทางศิลปะป้องกันตัวเลยถึงกับขาหักได้เลยทีเดียว ด้วยอาวุธของมวยไทยที่หลากหลายนี้เองทำให้คนทั่วโลกชื่นชอบ ไม่ว่าจะเพื่อการออกกำลังกายที่ใช้ทุกส่วน และการใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวโดยมีอาวุธที่หนักหน่วงและหลากหลายสามารถหยุดผู้ที่จะเข้ามาทำร้ายได้ หรือเพื่อการแข่งขัน แพร่หลายถึงขั้นมีทั้งแชมป์มวยไทยในแต่ละประเภท และแต่ละภูมิภาค หรือระดับแชมป์มวยไทยโลก ไปจนถึงการนำไปใช้ผสมผสานการต่อสู้แบบมิกซ์เมอเชี่ยวอาร์ท

ต่างชาติยังเห็นความสำคัญของมวยไทย แล้วคุณเป็นคนไทยควรจะอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวแบบไทยไว้ไม่ให้สูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม สืบสาน หรือแม้แต่ให้ความรู้หรือให้คำแนะนำกับชาวต่างชาติหรือคนในชาติเองเพื่อให้มวยไทยของเราก้าวไกลไปในระดับโลกอย่างงดงาม